Privacy statement

Domus Invest B.V. (“Domus Invest”) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Domus Invest houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en aan de uitspraken van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Domus Invest B.V. te Emmen.

Doeleinden van verwerken van persoonsgegevens

Domus Invest verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van Domus Invest, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
  • De aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van een investeringsovereenkomst of andere diensten;
  • Het verzamelen en verwerken van gegevens van klanten, leads en prospects voor (direct)marketing doeleinden waaronder het informeren over andere relevante producten en/of diensten van Domus Invest;
  • Het bewaren en afhandelen van de door de klant bij aanvang van een investeringsovereenkomst gestelde zekerheid;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • Het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
  • Het behandelen van vragen, klachten en geschillen;
  • Het verrichten van analyses ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie alsmede statistische doeleinden.
Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Domus Invest samenwerkende partners, leveranciers en eventuele (sub)bewerkers inschakelen. Uw gegevens kunnen door Domus Invest ook in groepsverband worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Domus Invest en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijst stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit aan Domus Invest kenbaar maken via het recht van verzet.

Bezoekersgedrag

Domus Invest houdt, in algemene en niet tot een individuele persoon herleidbare termen, de bezoekgegevens bij van de website (zoals de meest bezochte pagina’s). Op deze wijze kan Domus Invest de inrichting van de website alsmede de dienstverlening aan haar klanten verder optimaliseren. Na analyse van deze gegevens kan bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de site worden getoond.

Wijzigingen

Domus Invest behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy statement op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of inzage

Voor vragen over dit privacy statement en/of inzage in of wijziging van uw persoonsgegevens zoals die bij Domus Invest bekend zijn, kunt u zich wenden tot Domus Invest B.V., Sterrenkamp 1D, 7818 HA te Emmen. Per e-mail kunt u ons bereiken op info@domusinvest.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies accepteren